Zakup używanego auta w 5 prostych krokach
Kategorie:

Zakup używanego auta w 5 prostych krokach

Avatar
Opublikowane przez redakcja

O czym należy pamiętać, decydując się na zakup używanego auta? Jakie dokumenty przygotować, jakich formalności dopełnić, jakie opłaty uiścić? Oto krótki przewodnik.

1.      Umowa kupna-sprzedaży

Pierwszym krokiem do stania się nowym właścicielem używanego auta jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży z jego dotychczasowym posiadaczem. Dokument ten, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powinien zawierać przede wszystkim:

  • Dane sprzedającego i kupującego: imiona i nazwiska, adresy, numery PESEL, numery i serie dowodów osobistych,
  • Dane pojazdu: marka, numer rejestracyjny i VIN, rok produkcji i pojemność silnika, przebieg,
  • Datę (najlepiej razem z godziną) i miejsce transakcji (przekazania pojazdu) oraz jej kwotę,
  • Listę przekazanych kupującemu dokumentów (dowód rejestracyjny, polisa itd.),
  • Dodatkowe informacje, np. oświadczenie sprzedającego, że jest on właścicielem pojazdu.

2.      Podatek PCC

Przy zakupie używanego auta od osoby prywatnej konieczne jest opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2% wartości pojazdu. Nabywca ma na to 14 dni od przeprowadzenia transakcji. W tym celu należy wypełnić druk PCC-3, a do Urzędu Skarbowego zabrać ze sobą umowę kupna-sprzedaży oraz dokumenty samochodu.

3.      Rejestracja pojazdu

Kolejną formalnością, której należy dopełnić w ciągu 30 dni od zakupu, jest rejestracja samochodu w Wydziale Komunikacji. W tym celu trzeba się udać, w zależności od miejsca zamieszkania, do urzędu starostwa powiatowego, urzędu miasta lub dzielnicy. Po przedstawieniu stosownych dokumentów i uiszczeniu opłaty otrzymasz najpierw tzw. miękki dowód rejestracyjny i tymczasowe tablice, które w ciągu 30 kolejnych dni będziesz mógł wymienić już na te właściwe.

4.      Obowiązkowe ubezpieczenie

Jeśli chodzi o obowiązkowe ubezpieczenie OC, to masz dwie opcje. Możesz albo korzystać dalej z polisy zawartej przez poprzedniego właściciela do końca jej ważności (w tym wypadku nie zostanie ona później automatycznie przedłużona), albo w ciągu 30 dni rozwiązać obowiązującą umowę i zawrzeć inną, z wybranym przez siebie ubezpieczycielem.

Więcej praktycznych informacji na temat komunikacyjnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej znajdziesz pod adresem: https://cuk.pl/ubezpieczenia/samochod/oc.

5.      Elementy wyposażenia

Na koniec, zanim wyruszysz swoim nowym nabytkiem w pierwszą trasę, upewnij się, że znajduje się w nim wymagane przepisami wyposażenie: gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy. Poza tym warto zadbać też o to, by w samochodzie znalazły się: apteczka, kamizelki odblaskowe oraz koło zapasowe wraz z podnośnikiem i zestawem kluczy.

Szerokiej drogi!