Jak wykorzystać zniesienie Fibonacciego do analizy rynków finansowych?
Kategorie:

Jak wykorzystać zniesienie Fibonacciego do analizy rynków finansowych?

Avatar
Opublikowane przez redakcja

Jednym z najlepszych narzędzi do przewidywania obszarów zainteresowania na wykresie jest tzw. zniesienie Fibonacciego. Traderzy i analitycy techniczni wykorzystują ten współczynnik w formie wartości procentowych. Zniesienie to wywodzi się z szeregu zindeksowanych liczb, nazywanych sekwencją Fibonacciego. Ciąg ten tworzy pewne matematyczne zależności, które tworzą stosunki przedstawiane na wykresie.

Ciąg Fib

Wartości procentowe zniesienia Fib korelują ze znaczącymi poziomami na rynku, co pozwala na wykorzystanie ich przez inwestorów do identyfikacji obszarów zainteresowania – np. celów wyjścia, poziomów stop-loss czy punktów wejścia w transakcje. W każdym narzędziu do określania poziomów zniesień wartości procentowe są dokładnie takie same, dlatego nie trzeba ich obliczać. Ciąg Fibonacciego rozpoczyna się od zera i jedynki, po których dodawana jest suma dwóch poprzednich liczb do następnej. Sekwencja nie jest nanoszona na wykres bezpośrednio, jednak wszystkie poziomy wyprowadzane są z tych samych liczb.
   
Zniesienie Fib jako narzędzie na rynkach finansowych
 
Najczęściej zniesienie Fib rysowane jest między kluczowymi punktami cenowymi, czyli szczytem i dołkiem. Zakres ten stanowi podstawę do dalszej analizy i mapowania poziomów wewnętrznych, a także zapewnia wgląd w istotne poziomy kursu poza nim. Jego parametry opiera się na trendzie bazowym. W przypadku trendu wzrostowego, punktem dolnym jest 1 lub 100%, natomiast punktem najwyższym 0 lub 0%. Za pośrednictwem linii zniesienia w trendzie wzrostowym, trader może zidentyfikować poziomy wsparcia oraz przetestować je przy okazji korekty rynkowej. Przy trendzie spadkowym to punkt dolny wynosi 0, a górny 1. Cena znajduje się w miejscu spadkowym, w związku z czym zniesienie odnosi się do odbicia kursu od dołka. W praktyce Fib zapewnia wgląd w potencjalny stopień oporu, jeżeli rynek zacznie wzrastać.

Poziomy Fib w praktyce

Sposób określania oraz efekt końcowy analiz za pomocą zniesień Fibonacciego zależy od podejścia inwestora do konkretnych formacji na rynku. Platformę do handlu CFD, umożliwiającą praktyczne wykorzystanie narzędzi analitycznych znajdziesz tutaj. W przypadku niektórych strategii, zyski czerpane są w zakresie dwóch konkretnych poziomów Fib. Zniesienia te zapewniają najlepszą efektywność w połączeniu z innymi wskaźnikami analizy technicznej, np. teorią fal Elliotta. Poziomy Fib same w sobie nie stanowią sygnału do kupna lub sprzedaży, o ile nie potwierdzą tego inne narzędzia. Kluczowe jest zatem umiejętne zarządzanie rynkiem, z uwzględnieniem panującej na nim sytuacji.