Co powinieneś wiedzieć o szkoleniach BHP dla nauczycieli?
Kategorie:

Co powinieneś wiedzieć o szkoleniach BHP dla nauczycieli?

Nauczyciele to bardzo ważna grupa zawodowa, która jest narażona na wiele poważnych chorób spowodowanych pracą w szkole – dlatego pełniący tę funkcję podlegają zarówno wstępnym, jak i okresowym szkoleniom BHP. Jak wyglądają szkolenia oraz jak często powinny się odbywać? Dlaczego są tak ważne? Jakie są zagrożenia związane ze stanowiskiem nauczyciela? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Szkolenia BHP dla nauczycieli – przykładowe zagadnienia 

Szkolenie BHP dla nauczycieli przewiduje naukę pierwszej pomocy, przekazanie wiedzy na temat rozpoznawania zagrożeń, komunikacji z rodzicami uczniów, a także przełożonymi na temat związany z bezpieczeństwem w szkole i higieną pracy na stanowisku nauczycielskim. Kurs jest niezbędną bazą wiedzy dla początkujących nauczycieli, ponieważ dzięki niemu są w stanie dostrzec zagrożenia związane
z wykonywanym zawodem. Na szkoleniu BHP pracownicy oświaty powinni także dowiedzieć się jak dbać o swój głos, słuch oraz jak rozpoznać pierwsze objawy wypalenia zawodowego. 

Dlaczego szkolenia BHP dla nauczycieli mają tak duże znaczenie?

Szkolenie w dziedzinie BHP dla nauczycieli ma duże znaczenie, ponieważ wykonywanie tego zawodu nie należy do najłatwiejszych zadań. Na pracownikach oświatowych spoczywa odpowiedzialność za ukształtowanie i wykształcenie dzieci – przyszłych pokoleń. Dlatego umiejętności nabywane na kursach BHP są tak istotne – nauczyciel powinien wiedzieć jak zapewnić uczniom komfortowe warunki do nauki, umieć zapobiegać ryzykownym wybrykom młodych ludzi, a także fachowo udzielić pierwszej pomocy. 

Okresowe szkolenia BHP dla nauczycieli – jak często powinny się odbywać?

Okresowe szkolenia BHP dla nauczycieli powinny odbywać się co 5 lat . Pracownicy zatrudnieni w placówkach oświatowych na stanowiskach administracyjnych np. pracownicy sekretariatu, szkolenie okresowe w dziedzinie bhp powinni odbywać co najmniej raz na sześć lat, natomiast pracownicy obsługi technicznej placówki oświatowej (np. konserwator, osoby sprzątające, pracownicy kuchni czy stołówki szkolnej) szkolenie na tzw. stanowiskach robotniczych powinni wykonywać co najmniej raz na trzy lata, a w przypadku wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych nie rzadziej niż raz w roku.

Zagrożenia związane ze stanowiskiem nauczyciela

Zawód nauczyciela wiąże się z wieloma zagrożeniami. Między innymi chodzi
o przewlekły stres, wypalenie zawodowe, narażenie głosu i słuchu (a nawet ich utrata). 

Podsumowanie 

Zawód nauczyciela wiąże się z poważnymi zagrożeniami, które wykryte odpowiednio wcześnie mogą zostać szybko wyleczone. Między innymi w tym pomagają pracownikom oświatowym szkolenia BHP – powinny być bardzo ważne dla każdego pracownika szkoły. 

Sprawdź ofertę szkoleń BHP w BHP-CENTER: https://www.bhp-center.com.pl/warszawa/szkolenia-bhp/